Άρης Αλεξόπουλος

Προπτυχιακά

Θεωρία Παιγνίων για Πολιτικούς Επιστήμονες
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Πολιτικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων


Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής: Ειδικά Θέματα
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων


Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων

Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων


Πολιτικά Συστήματα Δυτικής Ευρώπης
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Περιγραφή Μαθήματος
Σημειώσεις Παραδόσεων

Επικοινωνία

 • Τμήμα Πολιτικής        Επιστήμης
  Πανεπιστήμιο Κρήτης
  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
  74 100 Ρέθυμνο
  Τηλέφωνο: +30 28310 77450
  Φαξ: +30 28310 77455

   
 • alexopon@uoc.gr
  alexopou@otenet.gr


Choose Language

Επιλέξτε Γλώσσα